Kosten

Particulieren:

Ik ga uit van een vast tarief per gesprek. Je betaalt pas voor de intake wanneer we ook daadwerkelijk overgaan tot een traject.

Naar aanleiding van de intake stellen we samen een coachplan op met daarin het doel en de hoeveelheid gesprekken.
Voor studenten voer ik een verlaagd tarief.


Bedrijven:

Na akkoord van de offerte volgt een intake. Wanneer de intake leidt tot een coachtraject, stel ik een coachplan op, waar zowel werkgever als werknemer akkoord op geven. Dat coachtraject kan ook een driegesprek omvatten met de leidinggevende. Ik ga vertrouwelijk om met alle informatie uit het coachtraject. Vooraf worden afspraken gemaakt over terugkoppeling aan de werkgever.

Er is ook een combinatie mogelijk van coaching en Schrijfbegeleiding

 

Ethische code/klachten

Als lid van de NVTA (Nederlandse Vereniging Transactionele Analyse) ben ik gebonden aan de ethische gedragscode. Als cliënt van mij kun je gebruik maken van de NVTA klachtenprocedure.


Contact:

Bel: 06-414.399.35 of mail voor meer informatie.

je bent op de coachingsite van
ingeraadschelders.nl

Kijk ook op:
schrijfbegeleiding.nl

mail@ingeraadschelders.nl
06-414.399.35