Werkwijze

Praktisch:

In een vrijblijvend eerste gesprek onderzoeken we je coachvraag en maken we kennis; we schatten in of ik iets voor je kan betekenen en je ervaart hoe ik werk. Je laat me naar aanleiding daarvan weten of je verder wilt.

Ik doe je een voorstel voor een traject, vaak tussen de 5 tot 8 gesprekken van 1,5 uur, maar alles is mogelijk. In overleg stel ik een offerte op. Na je akkoord kunnen we aan de slag. Tussendoor zal ik je wat opdrachten meegeven. Het is altijd aan jezelf om die wel of niet uit te voeren.

Inhoudelijk:

Ik ben scherp in het stellen van vragen die jou opnieuw doen nadenken over en kijken naar jezelf en de keuzes die je maakt. Ik heb daarnaast een flink aantal oefeningen voorhanden die je kunnen helpen bij het vergroten van jouw inzicht in jezelf, je handelen en je opvattingen. Ik laat me daarbij inspireren door:

Transactionele Analyse

Het basisprincipe van de TA - Ik ben ok, jij bent ok - gaat er vanuit dat ieder mens in de basis 'goed' is, maar door allerlei gebeurtenissen in het leven gedrag kan vertonen dat 'niet goed' is. Met niet-ok gedrag berokkent iemand zichzelf, een ander of zijn omgeving schade - in de ruimste zin van het woord.
Het onderscheid tussen ok zijn, maar niet-ok doen vind ik bevrijdend.

De TA streeft naar autonomie: zijn wie je bent, zonder daarin geleid te worden door allerlei verouderde gedrags- en denkpatronen. Autonomie bestaat uit drie vermogens:
- bewustheid (jezelf waarnemen)
- spontaniteit (vrij in het hier en nu reageren op je omgeving)
- intimiteit (je verhouden tot een ander)

Advaita Vedanta (niet twee-weten)

de tak van yoga die probeert via kennis over het bewustzijn tot realisatie van 'de ware aard' te komen.

In gesprekken ga ik op zoek naar oorspronkelijkheid: wie ben je achter het beeld dat je van jezelf hebt gecreeerd? Vaak schuilt juist daar iemands kracht.

Zowel de TA als de AV zijn abstracte theorie├źn en daarmee slechts handvatten. Ik ben zeer concreet in mijn aanpak: we hebben het over jou in je dagelijkse leven. Soms leg ik iets uit van de theorieen, soms speelt het alleen op de achtergrond mee, afhankelijk van wat bij jou past. We richten ons op een helder (SMART) doel en op de concrete stappen die gezet moeten worden om dat doel te bereiken.

Uiteindelijk verschaf ik je vooral inzicht. Meer inzicht - zegt Eric Berne (grondlegger van de TA) geeft meer keuzemogelijkheid. Meer keuzemogelijkheid geeft meer vrijheid. Daar sta ik passievol achter.

je bent op de coachingsite van
ingeraadschelders.nl

Kijk ook op:
schrijfbegeleiding.nl

mail@ingeraadschelders.nl
06-414.399.35